ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DE MAGATZEMS

CURSO GRATUITO (100% Subvencionado)
Modalidad: 
Presencial
Nº de horas: 
400
Fecha Inicio: 
18/11/2019
Ciudad: 
Barcelona
A quién se dirige: 
Trabajadores desempleados
Inscripción: 

GRI BARCELONA - CENTRE FORMACIÓ: Balmes Nº 114, 3º pis. / T.93 199 82 05 / formacion.bcn@e-gri.com / www.e-gri.com

Descripción: 

Organitzar i controlar les operacions i fluxes de mercaderies del magatzem, d’acord amb els procediments i normativa vigent i assegurant la qualitat i optimització de la xarxa de magatzems i/o cadena logística.

Contenido: 

MF1014_3: Organització de magatzems 140 hores
UF0926: Diseny i organització del magatzem.
UF0927: Gestió de l’equip de treball del magatzem.
UF0928: Seguretat i prevenció de riscos en el magatzem

MF1015_2: Gestió de les operacions de magatzematge. 110 hores
UF0929: Gestió de comandes
UF0928: Seguretat i prevenció de riscos en el magatzem.

MF1005_3: Optimizació de la cadena logística. 90 hores

FCO. 10 hores

MP0278: Módul de pràctiques professionals no laborals. 80 hores